شما می توانید مشخصات کاربری خود را ویرایش کنید.برای این کار با وارد کردن پست الکترونیک و رمزعبور, وارد حساب کاربری خود بشوید سپس با کلیک روی گزینه “ویرایش اطلاعات کاربری”  ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﺑﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ شوید ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨش اﻣﮑﺎن “وﯾﺮاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت” وجود دارد.

فهرست